Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö 1470 22,9% 47,3% 17,3% 12,4% 3,3% 47,0% 53,0%   2,7%
Summa 1470 22,9% 47,3% 17,3% 12,4% 3,3% 47,0% 53,0% 2,7%

http://www.val.se