Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 21 Hägerstensåsen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 21 Hägerstensåsen V 1390 23,5% 44,8% 16,5% 15,2% 3,4% 46,8% 53,2%   2,3%
Summa 1390 23,5% 44,8% 16,5% 15,2% 3,4% 46,8% 53,2% 2,3%

http://www.val.se