Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 22 Hägerstensåsen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 22 Hägerstensåsen N 1450 27,7% 42,5% 15,9% 13,9% 3,9% 49,2% 50,8%   3,3%
Summa 1450 27,7% 42,5% 15,9% 13,9% 3,9% 49,2% 50,8% 3,3%

http://www.val.se