Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 24 Axelsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 24 Axelsberg 1386 15,9% 32,3% 25,9% 26,0% 6,6% 48,6% 51,4%   3,2%
Summa 1386 15,9% 32,3% 25,9% 26,0% 6,6% 48,6% 51,4% 3,2%

http://www.val.se