Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 28 Mälarhöjden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 28 Mälarhöjden S 1640 17,6% 38,0% 28,5% 15,9% 9,0% 48,5% 51,5%   2,1%
Summa 1640 17,6% 38,0% 28,5% 15,9% 9,0% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se