Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 29 Nybodahöjden-Årstaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 29 Nybodahöjden-Årstaberg 1495 18,6% 58,5% 16,4% 6,5% 2,5% 50,2% 49,8%   1,1%
Summa 1495 18,6% 58,5% 16,4% 6,5% 2,5% 50,2% 49,8% 1,1%

http://www.val.se