Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 30 Trekanten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 30 Trekanten 856 15,5% 32,5% 23,2% 28,7% 4,6% 47,0% 53,0%   3,5%
Summa 856 15,5% 32,5% 23,2% 28,7% 4,6% 47,0% 53,0% 3,5%

http://www.val.se