Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 31 Årstaäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 31 Årstaäng 1224 17,7% 58,4% 17,1% 6,8% 2,5% 50,2% 49,8%   0,9%
Summa 1224 17,7% 58,4% 17,1% 6,8% 2,5% 50,2% 49,8% 0,9%

http://www.val.se