Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 32 Sjövikskajen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 32 Sjövikskajen 1447 14,1% 55,6% 19,7% 10,6% 3,1% 49,2% 50,8%   2,0%
Summa 1447 14,1% 55,6% 19,7% 10,6% 3,1% 49,2% 50,8% 2,0%

http://www.val.se