Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 34 Klubbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 34 Klubbacken mm 971 27,6% 32,4% 22,0% 17,9% 4,7% 45,1% 54,9%   3,0%
Summa 971 27,6% 32,4% 22,0% 17,9% 4,7% 45,1% 54,9% 3,0%

http://www.val.se