Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 37 Årstadal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 37 Årstadal S 1061 18,2% 60,6% 16,5% 4,7% 3,0% 50,0% 50,0%   1,8%
Summa 1061 18,2% 60,6% 16,5% 4,7% 3,0% 50,0% 50,0% 1,8%

http://www.val.se