Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 39 Liljeholmstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 39 Liljeholmstorget 934 15,0% 37,5% 18,6% 28,9% 3,6% 45,8% 54,2%   2,0%
Summa 934 15,0% 37,5% 18,6% 28,9% 3,6% 45,8% 54,2% 2,0%

http://www.val.se