Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 41 Aspudden mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 41 Aspudden mellersta 1219 20,5% 50,7% 17,6% 11,2% 2,5% 45,8% 54,2%   3,4%
Summa 1219 20,5% 50,7% 17,6% 11,2% 2,5% 45,8% 54,2% 3,4%

http://www.val.se