Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 2 Bredäng NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 2 Bredäng NV 1156 22,2% 35,0% 22,7% 20,1% 6,8% 48,6% 51,4%   2,7%
Summa 1156 22,2% 35,0% 22,7% 20,1% 6,8% 48,6% 51,4% 2,7%

http://www.val.se