Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 3 Bredäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 3 Bredäng V 1341 19,5% 31,8% 25,0% 23,8% 6,5% 45,5% 54,5%   3,2%
Summa 1341 19,5% 31,8% 25,0% 23,8% 6,5% 45,5% 54,5% 3,2%

http://www.val.se