Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 4 Bredäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 4 Bredäng Ö 1352 27,6% 36,3% 20,9% 15,2% 6,7% 49,1% 50,9%   3,7%
Summa 1352 27,6% 36,3% 20,9% 15,2% 6,7% 49,1% 50,9% 3,7%

http://www.val.se