Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 6 Sätra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 6 Sätra N 1102 23,9% 35,6% 20,2% 20,3% 7,8% 44,9% 55,1%   3,0%
Summa 1102 23,9% 35,6% 20,2% 20,3% 7,8% 44,9% 55,1% 3,0%

http://www.val.se