Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 7 Sätra mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 7 Sätra mellersta 1428 21,6% 34,9% 21,8% 21,8% 6,0% 48,0% 52,0%   3,2%
Summa 1428 21,6% 34,9% 21,8% 21,8% 6,0% 48,0% 52,0% 3,2%

http://www.val.se