Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 8 Sätra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 8 Sätra S 1189 22,4% 33,1% 21,2% 23,4% 7,0% 47,4% 52,6%   4,3%
Summa 1189 22,4% 33,1% 21,2% 23,4% 7,0% 47,4% 52,6% 4,3%

http://www.val.se