Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 9 Vårberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 9 Vårberg mellersta 1099 29,6% 34,3% 19,8% 16,3% 8,2% 48,3% 51,7%   2,2%
Summa 1099 29,6% 34,3% 19,8% 16,3% 8,2% 48,3% 51,7% 2,2%

http://www.val.se