Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 10 Portholmsgången mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 10 Portholmsgången mm 1037 23,3% 33,5% 25,9% 17,3% 10,1% 47,0% 53,0%   4,8%
Summa 1037 23,3% 33,5% 25,9% 17,3% 10,1% 47,0% 53,0% 4,8%

http://www.val.se