Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 11 Ekholmshöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 11 Ekholmshöjden 1322 24,3% 33,0% 24,6% 18,2% 8,5% 45,8% 54,2%   3,3%
Summa 1322 24,3% 33,0% 24,6% 18,2% 8,5% 45,8% 54,2% 3,3%

http://www.val.se