Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 12 Skärholmen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 12 Skärholmen S 959 18,0% 23,4% 25,0% 33,6% 8,8% 47,5% 52,5%   2,5%
Summa 959 18,0% 23,4% 25,0% 33,6% 8,8% 47,5% 52,5% 2,5%

http://www.val.se