Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 13 Skärholmens gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 13 Skärholmens gård 1271 21,6% 27,5% 25,1% 25,8% 7,1% 46,3% 53,7%   3,5%
Summa 1271 21,6% 27,5% 25,1% 25,8% 7,1% 46,3% 53,7% 3,5%

http://www.val.se