Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 14 Stångholmsbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 14 Stångholmsbacken mm 1090 26,1% 36,1% 22,0% 15,8% 8,6% 48,9% 51,1%   3,5%
Summa 1090 26,1% 36,1% 22,0% 15,8% 8,6% 48,9% 51,1% 3,5%

http://www.val.se