Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 15 Vårberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 15 Vårberg S 1105 25,2% 35,7% 19,0% 20,0% 7,0% 48,1% 51,9%   2,8%
Summa 1105 25,2% 35,7% 19,0% 20,0% 7,0% 48,1% 51,9% 2,8%

http://www.val.se