Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 16 Storholmsbackarna mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 16 Storholmsbackarna mm 1194 31,2% 36,5% 18,9% 13,4% 6,8% 49,6% 50,4%   4,0%
Summa 1194 31,2% 36,5% 18,9% 13,4% 6,8% 49,6% 50,4% 4,0%

http://www.val.se