Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 17 Vårberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 17 Vårberg V 1115 18,7% 22,2% 28,7% 30,4% 8,9% 50,5% 49,5%   3,2%
Summa 1115 18,7% 22,2% 28,7% 30,4% 8,9% 50,5% 49,5% 3,2%

http://www.val.se