Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 18 Sätra gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 18 Sätra gård 1117 18,4% 29,3% 28,3% 24,0% 8,4% 48,8% 51,2%   0,9%
Summa 1117 18,4% 29,3% 28,3% 24,0% 8,4% 48,8% 51,2% 0,9%

http://www.val.se