Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 19 Skärholmsterassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 19 Skärholmsterassen 928 23,5% 30,0% 28,0% 18,5% 9,2% 48,6% 51,4%   5,8%
Summa 928 23,5% 30,0% 28,0% 18,5% 9,2% 48,6% 51,4% 5,8%

http://www.val.se