Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 2 Flysta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 2 Flysta 1598 19,0% 38,5% 26,7% 15,8% 8,0% 51,4% 48,6%   2,4%
Summa 1598 19,0% 38,5% 26,7% 15,8% 8,0% 51,4% 48,6% 2,4%

http://www.val.se