Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 3 Solhem Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 3 Solhem Ö 1193 19,7% 35,5% 25,0% 19,8% 9,3% 49,7% 50,3%   1,2%
Summa 1193 19,7% 35,5% 25,0% 19,8% 9,3% 49,7% 50,3% 1,2%

http://www.val.se