Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 5 Solhem V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 5 Solhem V 1378 16,5% 43,9% 24,1% 15,5% 8,4% 50,4% 49,6%   2,4%
Summa 1378 16,5% 43,9% 24,1% 15,5% 8,4% 50,4% 49,6% 2,4%

http://www.val.se