Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 6 Solhem N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 6 Solhem N 1115 18,1% 30,9% 26,7% 24,2% 7,5% 49,7% 50,3%   2,5%
Summa 1115 18,1% 30,9% 26,7% 24,2% 7,5% 49,7% 50,3% 2,5%

http://www.val.se