Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 9 Bromsten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 9 Bromsten S 1539 16,2% 37,9% 24,0% 22,0% 6,9% 46,8% 53,2%   1,4%
Summa 1539 16,2% 37,9% 24,0% 22,0% 6,9% 46,8% 53,2% 1,4%

http://www.val.se