Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 11 Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 11 Erikslund 1101 24,0% 31,8% 22,5% 21,7% 6,9% 49,6% 50,4%   5,1%
Summa 1101 24,0% 31,8% 22,5% 21,7% 6,9% 49,6% 50,4% 5,1%

http://www.val.se