Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 13 Tensta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 13 Tensta C 1163 29,8% 35,5% 21,0% 13,7% 11,9% 45,2% 54,8%   10,3%
Summa 1163 29,8% 35,5% 21,0% 13,7% 11,9% 45,2% 54,8% 10,3%

http://www.val.se