Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 14 Gullinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 14 Gullinge 1213 30,0% 35,1% 22,5% 12,4% 12,9% 47,2% 52,8%   8,1%
Summa 1213 30,0% 35,1% 22,5% 12,4% 12,9% 47,2% 52,8% 8,1%

http://www.val.se