Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 16 Glömminge-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 16 Glömminge-Sörgården 1076 25,9% 37,8% 22,1% 14,1% 11,3% 49,9% 50,1%   7,9%
Summa 1076 25,9% 37,8% 22,1% 14,1% 11,3% 49,9% 50,1% 7,9%

http://www.val.se