Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 18 Rinkebystråket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 18 Rinkebystråket 1178 30,1% 39,5% 18,9% 11,5% 13,1% 47,3% 52,7%   7,4%
Summa 1178 30,1% 39,5% 18,9% 11,5% 13,1% 47,3% 52,7% 7,4%

http://www.val.se