Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 21 Rinkeby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 21 Rinkeby C 1045 26,0% 35,5% 23,0% 15,5% 10,3% 48,6% 51,4%   10,6%
Summa 1045 26,0% 35,5% 23,0% 15,5% 10,3% 48,6% 51,4% 10,6%

http://www.val.se