Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 22 Rinkebysvängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 22 Rinkebysvängen Ö 720 16,0% 44,6% 25,0% 14,4% 4,4% 56,4% 43,6%   14,0%
Summa 720 16,0% 44,6% 25,0% 14,4% 4,4% 56,4% 43,6% 14,0%

http://www.val.se