Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 23 Rinkebysvängen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 23 Rinkebysvängen S 959 23,1% 42,2% 23,1% 11,5% 9,5% 51,9% 48,1%   9,7%
Summa 959 23,1% 42,2% 23,1% 11,5% 9,5% 51,9% 48,1% 9,7%

http://www.val.se