Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 24 Spånga by

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 24 Spånga by 1052 23,9% 32,2% 24,4% 19,5% 9,3% 48,4% 51,6%   7,6%
Summa 1052 23,9% 32,2% 24,4% 19,5% 9,3% 48,4% 51,6% 7,6%

http://www.val.se