Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 25 Hjulstastråket södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 25 Hjulstastråket södra 1236 30,4% 37,3% 18,6% 13,7% 8,7% 48,4% 51,6%   7,4%
Summa 1236 30,4% 37,3% 18,6% 13,7% 8,7% 48,4% 51,6% 7,4%

http://www.val.se