Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 27 Rinkeby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 27 Rinkeby mellersta 970 27,1% 36,9% 22,3% 13,7% 10,9% 48,2% 51,8%   11,4%
Summa 970 27,1% 36,9% 22,3% 13,7% 10,9% 48,2% 51,8% 11,4%

http://www.val.se