Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 2 Akalla Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 2 Akalla Ö 1187 21,5% 33,2% 29,2% 16,1% 7,2% 51,8% 48,2%   7,4%
Summa 1187 21,5% 33,2% 29,2% 16,1% 7,2% 51,8% 48,2% 7,4%

http://www.val.se