Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 4 Akalla V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 4 Akalla V 1093 17,5% 25,8% 29,6% 27,1% 5,2% 49,4% 50,6%   2,7%
Summa 1093 17,5% 25,8% 29,6% 27,1% 5,2% 49,4% 50,6% 2,7%

http://www.val.se