Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 6 Husby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 6 Husby N 1227 17,7% 30,2% 26,8% 25,3% 4,3% 50,8% 49,2%   3,7%
Summa 1227 17,7% 30,2% 26,8% 25,3% 4,3% 50,8% 49,2% 3,7%

http://www.val.se