Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 7 Oslogatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 7 Oslogatan 1370 28,7% 37,4% 22,0% 11,8% 11,5% 48,4% 51,6%   8,1%
Summa 1370 28,7% 37,4% 22,0% 11,8% 11,5% 48,4% 51,6% 8,1%

http://www.val.se